Wie zijn wij?

Oorburg Intermodaal B.V.  is een jong bedrijf dat bedreven is in elke tak van logistieke dienstverlening. Hoewel het specialisme van het bedrijf zich richt op de binnenvaart beschikt het over de kennis en connecties om het gewenste product geheel verzorgd van deur tot deur te bezorgen.

John Oorburg, opgegroeid in de binnenvaart en als grondlegger van Oorburg Intermodaal B.V. tevens directeur en eigenaar, heeft als matroos en stuurman aan de zijde van verschillende binnenvaartondernemers ervaring opgedaan in het praktijkdeel van de branche. Later is hij vanaf kantoor bij een gerenommeerd transportovernamebedrijf betrokken geraakt bij het verzorgen van vele intermodale transporten. Hierin heeft hij zestien jaar ervaring opgedaan. Na al deze jaren transporten verzorgen van hoge kwaliteit, besloot hij zijn vleugels uit te slaan en op eigen benen een bedrijf te ontwikkelen die vanuit een geheel eigen visie garant staat voor het vervullen van uw logistieke wens.

Zijn werknemer op commercieel en operationeel gebied Hendrie Kiers is eveneens afkomstig uit de binnenvaart. Na een iets kortere aanloopperiode als matroos en stuurman deed ook hij ervaring op in de wereld van intermodale transporten en ontwikkelde zich daar tot een volwaardige medewerker die u logistieke zorg uit handen kan nemen. Na zes jaar hierin werkzaam te zijn geweest, koos ook hij voor de uitdaging en de visie van Oorburg Intermodaal B.V.

Oorburg Intermodaal B.V. wil de afstand tussen een tevreden ladingaanbieder en een tevreden binnenvaartondernemer zo klein mogelijk maken. Gezien onze binnenvaartachtergrond en het jarenlange contact met ladingbelanghebbenden en binnenvaartondernemers spreken wij de taal van beide partijen, wat ons een enorm voordeel geeft en ons makkelijk laat meedenken als het gaat om het creëren en toepassen van logistieke oplossingen. Wij willen samen met deze partijen op verantwoorde wijze de toekomst in, waardoor we transportzekerheid in de toekomst kunnen waarborgen.

Contact