Informatie over vertraging werk aan de Koninginnensluis

Geachte heer, mevrouw,

Renovatiewerkzaamheden sluisdeuren Koninginnensluis ter hoogte van de Emmabrug


Zoals u eerder heeft kunnen vernemen zijn op 12 april de renovatiewerkzaamheden gestart aan het buitenhoofd van de
Koninginnensluis ter hoogte van de Emmabrug. De werkzaamheden worden door Van den Herik uitgevoerd in opdracht van
Rijkswaterstaat. Het project maakt onderdeel uit van een reeks van eerder uitgevoerde, en in de nabije toekomst nog uit te voeren werkzaamheden aan de sluis. 

Klik hier voor meer informatie